1. Xin chào Guest trong quá trình sử dụng diễn đàn nếu có lỗi gì hoặc ý kiến nào bạn vui lòng gửi thông tin cho tôi tại bài viết NÀY nhé.

Notable Members

 1. 35

  GoD.

  Supervisor, Male, from Vietnam
  Messages:
  35
  Likes Received:
  7
  Trophy Points:
  8
 2. 22

  Obabobu

  New Member, Male, 22, from Hà Nội
  Messages:
  22
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 3. 16

  Lurihart Solace

  New Member, Male, 18
  Messages:
  16
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 4. 15

  Deforestation

  Executioner, Male
  Messages:
  15
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  3
 5. 13

  cuongpjh

  Kẻ điều hành man rợ :-w, Male, 24, from Hà Nội
  Messages:
  13
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  3
 6. 12

  Kuro Ren

  New Member, Male
  Messages:
  12
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 7. 9

  Hinaku

  New Member, Male
  Messages:
  9
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
 8. 8

  Mosereiy

  New Member, Male, 15
  Messages:
  8
  Likes Received:
  6
  Trophy Points:
  3
 9. 8

  Loli EveryWhere

  New Member, Male, 18
  Messages:
  8
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 10. 8

  Cá Ngừ

  Messages:
  8
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
 11. 6

  Minh Lightning Speed

  New Member, Male, 17, from Hà Nội, Việt Nam
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 12. 6

  TTT

  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 13. 5

  kurogami

  New Member, Male, 17, from Bình Dương
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 14. 4

  Tien

  New Member, Male, 24
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 15. 4

  Nekk0

  New Member
  Messages:
  4
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  3
 16. 3

  JimmyDz

  New Member, 18
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 17. 3

  GoD.V

  New Member, Male, 16
  Messages:
  3
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
 18. 2

  DokiDoki

  New Member, Male, from Ho Chi Minh City
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 19. 2

  Doublesz

  New Member, Male, 19
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  3
 20. 2

  Karity

  New Member, 18
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1